Konsulentbesøg med udarbejdelse af rapport

Ved konsulentbesøget klarlægges bl.a.:

Baggrund

  • Hvad er problemet med søen?
  • Hvordan skal søen fremstå?
  • Hvor stort er  plejebehovet - hvor meget pleje ønsker man at lægge i søen?

Vandkvaliteten undersøges

normalt foretages følgende biologiske målinger:

  • Iltkoncentrationen ned gennem vandet.
  • Sigtdybde.
  • Vandprøve til analyse af næringsstoffer.
  • PH-måling.

Rapport

ca. 2 sider indeholdende:

  • Analyseresultater med tilhørende forklaring.
  • Kort gennemgang af mulighederne for søen, samt plejebehovet derved.

Rapporten kan anvendes som beslutningsgrundlag for en eventuel renovering af søen.

Note: I nogle tilfælde vil det kræve undersøgelser udover et enkelt konsulentbesøg at klarlægge problemstillingen.

Et konsulentbesøg koster inklusive analyseomkostninger og udarbejdelse af rapport 6000 kr. inkl. moms.